Yargıtay’dan milyonlarca evli çifti ilgilendiren emsal karar

Bursa’da 1984’te evlenen çift, şiddetli geçimsizlik sebebiyle 4. Aile Mahkemesi kararıyla boşandı. Boşanma kararının nihaileşmesinin akabinde davacı bayan, babasından miras kalan fakat kocasıyla açtığı ortak hesaba yatırılan paranın tahsilini istedi.

Davalı kocanın, kendisine bilgi vermeksizin hesaptan yüklü ölçüde para çektiğini anlatan davacı bayan, bu paranın davalı tarafından sebebi bilinmeyecek biçimde harcandığını yahut saklandığını öne sürdü.

Başka bir banka şubesinde bulunan ortak hesaptan ve kredi kartlarından davalı tarafından yüklü ölçüde para çekildiğinin sonradan tespit edildiğini ileri sürerek, fazlaya ait hakları gizli kalmak kaydıyla 138 bin TL’nin tahsilini talep etti. Davalı, davanın reddini diledi. Davanın kısmen kabülüne hükmetti.

“MİRASTAN KALAN PARA ORTAK HESABA YATSA DA ŞAHSÎ MAL HÜKMÜNDE”

Kararı davalı koca temyiz edince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikteki kararda; mirastan kalan paranın ortak hesaba yatırılsa dahi şahsî mal kararında olduğuna dikkat çekildi.

Kararda şu tabirlere yer verildi:

“Davacı taraf müşterek hesaptaki paranın ölen babasından intikalen gelen taşınmazın satışından elde edilen para olduğunu ileri sürmüştür. Davalı ise bu olguyu kabullenerek, davacıya babasından gelen ve müşterek hesaba yatırılan bu paranın gerek müşterek çocukları gerekse ortak konutları için kullandıkları savunmasında bulunmuştur. Mahkemece, müşterek hesaptaki paranın davalı tarafından çekildiği, bu paranın tarafların müşterek çocuğunun sünnet düğünü için harcandığı ve ortak meskenin tadilatı için kullanıldığı tarafındaki davalı savunmasının kanıtlanamadığı münasebeti ve yarı yarıya sorumluluk temeli benimsenerek davanın kısmen kabulüne hükmetmiştir. Bilindiği üzere 4721 sayılı Türk Uygar Kanunu 220/2. hususuna nazaran, bir eşin miras ya da rastgele bir biçimde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı bedelleri şahsî mal kabul edilmektedir. Mahkemenin de kabulünde olduğu üzere, müşterek hesaptaki para, davacıya ölen babasından intikalen gelen şahsî malvarlığı olup, bunun müşterek hesaba yatırılmış olması, bu paranın niteliğini değiştirmeyecektir. Davalı tarafından çekildiği belge ile sabit olan paranın evlilik birliğine özgülenerek harcandığı davalı tarafından ispatlanamamıştır. Hal bu türlü olunca, müşterek hesaptaki paranın tamamının davacıya ilişkin şahsî mal varlığı kabul edilerek sonucuna nazaran bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı kıymetlendirme ile yazılı halde karar verilmiş olması yöntem ve yasaya muhalif olup, kararın bozulması gerekmiştir.”

Yorum yapın