Ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Son dakika haberi!

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü datalarına nazaran artan sıcaklık bedelleri sonrasında olabilecek orman yangınlarına karşı uyardı.

Başkanlığın valiliklere gönderdiği “Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler” bahisli genelgeyle, sıcaklık artışıyla birlikte orman alanları ve etrafında artan insan hareketliliğinin önümüzdeki günlerde çeşitli bölgelerde orman yangını riskinin artırabileceği belirtilerek, dikkatli olunması istendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; son periyotta meydana gelen yangınların nedenleri göz önüne alındığında yangınların çıkış nedenleri ortasında yer alan anız yakma, bağ-bahçe paklığı, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, güç nakil çizgisi arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal yahut dikkatsizlik sonucunda gelişen orman yangınlarına kaşı alınması gereken önlemler sıralandı.

ORMANLIK ALANA GİRİŞ YASAK

Buna nazaran: orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların etrafında ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklanacak.

HAVAİ FİŞEK, DİLEK BALONU YASAK

Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına müsaade verilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve gibisi tertiplerde orman yangınına neden olabilecek havai fişek dilek balonu üzere yanıcı husus kullanımına müsaade edilmeyecek.

DEVRİYELER SIKILAŞTIRACAK

Muhtemel orman yangınında etkilenebilecek özel önlem alınması gereken yerleşim yerleri, kritik yapı, fabrika, depo ve gibisi etkilenebilecek alanlar belirlenerek, bu alanların yetkilisine kendi önlemlerini almaları konusunda gerekli bilgilendirme ve ikazlar yapılacak. Toplumsal ve kişisel önlemler konusunda da halkın bilgilendirilmesi sağlanacak. Orman vazifelileri ile birlikte Jandarma ve Polis devriyelerinin daima hale getirilecek, devriye vakitleri sıklaştırılacak. Orman alanlarında drone, KGYS vb vasıtalarla yapılan izleme ve müşahede faaliyetlerinin arttırılacak.

YANGIN EMNİYET YERLERİ KURULACAK

Çöp döküm ve depolama alanları, demiryolu kenarları ve piknik alanları üzere özel yangın tehlikesi oluşturan alanların etrafında yangın emniyet yolu ile şerit açılacak. Turistik alanlar, meskûn mahaller, her türlü tesisler, ziraat yerleri üzere yerlerden ormana sıçrayabilecek her türlü yangın tehlikesine karşı; sahiplerince bu alanlarla orman ortasına yangın emniyet yolları açılacak.

Hava araçlarının su alma yerleri periyodik olarak denetim edilecek
Orman yangınlarına bilhassa havadan yapılacak müdahalelerde helikopter üzere hava ögelerinin su alma yerlerinin su doluluk düzeyinin periyodik olarak denetim edilecek, varsa gereksinim duyulan alanlarda yeni su alma noktaları yapılacak.

Yangın söndürmede kullanılabilecek (il özel yönetimi, belediye, karayolları, devlet su işleri, orman yönetimi, askeri birlikler, kolluk üniteleri vb. kurumların mahiyetinde bulunan) araç gereç ve ekipmandan azami ölçüde faydalanılacak, araç/ekipman muhtaçlığı gözden geçirilerek tamamlanacak.

Orman yangınlarına müdahale faaliyetlerinde sorumlu ilgili kuruluşlar tehlike ve risklere karşı bilgilendirilecek. Orman yangınında hizmetine muhtaçlık duyulacak ünitelerin en süratli müdahale edecek biçimde işçi, araç, ekipman vb. tüm hazırlıklılarını acil olarak tamamlamaları sağlanacak. Orman yangınına hassas alanlarda mahallin gerektirdiği her türlü öbür önlemler acilen alınacak.

Yangına müdahale Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında olacak
Önleyici önlemlerin uygulanması kademesi ve yangınlara müdahale basamağında AFAD Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü ile istişare halinde faaliyetler gerçekleştirilecek.

Yangın mahallinde yangına müdahale eden grupların Orman Genel Müdürlüğünce görevlendirilen yangın amirinin idaresinde hareket edilecek. Müdahalede vazife alan kurum kuruluşlar, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin uyumunun Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirilecek.

Yorum yapın